News

Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.
De Federal Truck is een initiatief van de federale overheid met de bedoeling alle Belgische burgers te informeren over uiteenlopende thema’s.

Nuttige links

www.seveso.be

www.nucleairrisico.be

Het Crisiscentrum behoort tot de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken