Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Noodplanning
  Noodplannen
  Het Koninklijk Besluit betreffende de noodplanning vierde in 2016 haar tiende verjaardag. De Dienst Noodplanning greep deze verjaardag aan om te werken aan een herziening van het KB en de omzendbrieven samen met onze lokale en multidisciplinaire partners.
 • Crisisbeheer
  Nucleair
  Dinsdag 10 januari in de namiddag, is het Crisiscentrum geïnformeerd over een stoomontsnapping in het niet-nucleaire gedeelte van de eenheid 4 van de kerncentrale van Doel.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Donderdag 5 januari 2017 voerde het Crisiscentrum de trimestriële test van het elektronische sirenenetwerk uit. 98,06% van de sirenes heeft correct gewerkt
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Donderdag 5 januari 2017 voert het Crisiscentrum de trimestriële alarmeringstest uit
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Bij noodsituaties kunnen sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen. Het netwerk van 570 sirenes wordt elke eerste donderdag van het trimster getest. In 2017 zijn er dus sirenetests op donderdag 5 januari, 6 april, 6 juli en 5 oktober.
 • Noodplanning
  RisicocommunicatieSeveso
  Sensibilisering gestart voor de risico’s i.v.m. de 209 hogedrempel-SEVESO-inrichtingen in de 67 steden en gemeenten van het land. De burgers preventief informeren om zich nu voor te bereiden met het oog op hun veiligheid tijdens een noodsituatie.
 • De nadruk werd gelegd op de informatieverstrekking aan en de bescherming van de bevolking. Tijdens de ganse duur van de oefening vormde de samenwerking tussen alle betrokken actoren een grote uitdaging.
 • Noodplanning
  NucleairOefeningen
  Op dinsdag 29 november 2016 zal een oefening plaatsvinden waarbij een radiologisch incident in de kerncentrale van Engie in Tihange gesimuleerd wordt. Deze oefening, TIHEX 2016 genoemd, wordt georganiseerd door de AD Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken), in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en zijn filiaal Bel-V, de Federale Diensten van de Gouverneurs van Luik en Namen, de 17 gemeenten binnen een straal van 10km van de site en de exploitant Engie. Er wordt van de bevolking geen enkele actie verwacht.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  98,59% van de sirenes heeft correct gewerkt
 • Crisisbeheer
  NoodplannenNoodsituaties
  Het platform ’ICMS’ (Incident & Crisis Management System) wordt op 1 januari 2017 in gebruik genomen. Dit platform, dat het resultaat is van het werk van vertegenwoordigers van alle disciplines en overheden die betrokken zijn bij het crisisbeheer, maakt een optimale uitwisseling mogelijk van operationele en strategische informaties bij een noodsituatie.

Pagina's