Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Noodplanning
  Be-AlertRisicocommunicatie
 • Noodplanning
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Donderdag 6 juli 2017 voerde het Crisiscentrum de trimestriële test van het elektronische sirenenetwerk uit. 95,37% van de sirenes heeft correct gewerkt
 • Noodplanning
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Op donderdag 6 juli 2017 voert het Crisiscentrum de trimestriële alarmeringstest uit van het elektronische sirenenetwerk.
 • Noodplanning
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  BE-Alert is een nieuw alarmeringssysteem, waarmee de overheid de bevolking verwittigt in een noodsituatie. Het systeem is sinds half juni operationeel. Op de tweede dag van Rock Werchter hebben het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken en de gemeente Rotselaar BE-Alert op grote schaal getest. In totaal ontvingen 40.000 personen een testbericht van BE-Alert.
 • Crisisbeheer
  OefeningenTerrorisme
  De verschillende aanslagen in binnen- en buitenland tonen aan dat een terroristische dreiging in de huidige maatschappelijke context een realiteit is. De bevoegde diensten en overheden volgen dagelijks de situatie op en nemen de nodige veiligheidsmaatregelen op basis van de dreigingsanalyse (OCAD).
 • De bevoegde diensten en overheden blijven de situatie op de voet volgen met het oog op de publieke veiligheid en eventuele bijsturing van de maatregelen waar nodig.
 • Na de terreurdaad die plaatsvond op dinsdag 20 juni 2017 in het station Brussel-Centraal blijft het dreigingsniveau in België op niveau 3 (op een schaal van 4). Het dreigingsniveau staat al enkele maanden op niveau 3. Dit betekent concreet dat de dreiging ernstig is en als zodanig wordt behandeld door alle autoriteiten en veiligheidsdiensten.
 • Gestion de crise
  Terrorisme
  Op dinsdag 20 juni 2017 was er een explosie omstreeks 20u30 in station Brussel Centraal. De vermoedelijke dader werd geneutraliseerd door militairen, die gebruik hebben gemaakt van hun vuurwapens.
 • Crisisbeheer
  AD CrisiscentrumCrisiscommunicatieKritieke infrastructuurNoodplannen
  Het Crisiscentrum heeft in 2016 zijn expertise en ondersteuning in noodplanning en crisisbeheer aangereikt aan nationale, lokale en sectorale overheden op het vlak van terrorisme, cyberveiligheid en chemische risico’s.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolkingCrisiscommunicatie
  Een brand in uw straat? Een overstroming in uw gemeente? Een chemisch ongeval in uw provincie? De overheid wil u graag tijdig verwittigen. Zo kan u correct reageren in een noodsituatie en uw eigen veiligheid garanderen.

Pagina's