BE-Alert: alarmering bij een noodsituatie

Alarmering van de bevolking
Crisisbeheer
In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. De manier waarop u wordt verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak.
Alarmering via SMS bij een noodsituatie

Het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisering van de alarmeringskanalen.

BE-Alert is een nieuwe alarmeringstool dat ertoe strekt de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie sneller en duidelijker te verwittigen en zo goed mogelijk te informeren.

Hoe inschrijven?

Om u in te schrijven, klikt u op de knop « Schrijf u in ». Vervolgens vult u uw gegevens in.

Inschrijving en ontvangst van alarmberichten is kosteloos voor de burger.

Hoe wordt u verwittigd?

Naargelang de noodsituatie, kan de overheid die instaat voor het crisisbeheer besluiten om een alarmeringsboodschap te sturen via de kanalen waarover zij beschikt. Om deze via BE-ALERT verzonden boodschappen te ontvangen, dient u zich op voorhand in te schrijven.

Via deze inschrijving, kunt u verwittigd worden via :
•     spraakbericht op uw vaste of mobiele telefoon
•     SMS op uw mobiele telefoon
•     tekstboodschap via e-mail
•     tekstboodschap via fax

De overheden kunnen eveneens automatisch alarmeringsboodschappen sturen via hun Twitter- en Facebook-accounts. Wij raden u dus aan om de officiële pagina’s van uw gemeente, provincie of nationaal crisiscentrum te volgen.

 Crisiscentrum op Facebook  Crisiscentrum op Twitter